RJJ Fennis RA RE

G.T. Rietveldstraat 182
1333 LJ Almere
Postbus 1226
1300 BE Almere
T +31 (0)36 5300192
M +31 (0)6 53 13 49 85

contact
pyxis
Fennis-interim-en-advies

NIEUWS

NBA nieuws
SRA nieuws
 • Wat wil SRA voor de toekomst van Nederland?
  on October 14, 2021 at 10:00 pm

  Wepublic maakte een analyse van deze brieven, onder meer op basis van text-mining en artificiële intelligentie (AI). De analyse geeft direct inzicht en visueel aantrekkelijk inzicht in de lobbybrieven per sector, of in de brief van één organisatie.  Bij de sector Economie en Financieel vallen de volgende kernwoorden op: duurzaamheid, mkb, accountant, belang, vertrouwen, ondernemer en overheid. Het is goed om te zien dat de meeste van deze kernwoorden terug te zien zijn in het SRA-beeld.  Het beeld op basis van de sector Economie en Financieel: (klik op de afbeelding voor een vergroting) Het beeld op basis van SRA als organisatie: (klik op de afbeelding voor een vergroting)

 • AFM-onderzoek positief over rvc’s, sorteert voor op uitbreiding naar niet-OOB’s
  on October 14, 2021 at 7:17 am

  Kwetsbaarheden In 2018 publiceerde de AFM de Verkenning Kwetsbaarheden in de structuur van de accountancysector. In deze Verkenning doet de AFM aanbevelingen voor structuurwijzigingen, op basis van haar onderzoeken bij OOB-accountantsorganisaties en internationaal onderzoek door IFIAR. Het onderzoek was met name gericht op de markt van wettelijke controles van OOB-ondernemingen die grotendeels door de Big 4-accountantsorganisaties worden uitgevoerd. De AFM concludeert op basis van aanwijzingen in de wetenschappelijke literatuur dat in de structuur van de accountancysector meerdere bronnen van marktfalen besloten liggen. Deze bronnen kunnen een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van wettelijke controles. Marktfalen aan de vraagzijde van de markt voor wettelijke controles vloeit voort uit informatie imperfecties in combinatie met hoge transactie-, zoek-, replicatie- of verificatiekosten van informatie. Zowel gebruikers zoals aandeelhouders, vreemd vermogen verschaffers, investeerders, analisten, RvCs/Auditcomités (ACs), als de maatschappij in zijn geheel kunnen daardoor de kwaliteit van aanbieders niet goed monitoren, beoordelen en vergelijken en zijn daardoor niet in staat hen te disciplineren als de kwaliteit onvoldoende is. Impact Intern toezicht OOB Sinds 2018 is onafhankelijk intern toezicht via een rvc bij OOB-accountantsorganisaties verplicht.  De rvc houdt onder meer toezicht op de wijze waarop het bestuur de kwaliteitsdoelstellingen agendeert en realiseert en beoordeelt of het bestuur beslissingen neemt in het publiek belang. Dit kan helpen om effecten van kwetsbaarheden in de structuur van de accountancysector te verminderen. Uit de huidige verkenning van de AFM komt naar voren dat rvc’s impact hebben. Zo stimuleren rvc’s in meerdere of mindere mate de agendering en aansturing op kwaliteit, de verbetering van kwaliteitswaarborgen en vragen ze aandacht voor de ontwikkeling en leiderschap van accountants. De invloed verschilt wel per kantoor en is mede afhankelijk van de organisatiestructuur waarbinnen rvc’s functioneren. Zij hebben bijvoorbeeld te maken met de invloed van de partner-aandeelhouders, die zowel medewerker als aandeelhouder van de accountantsorganisatie zijn. Ook hebben ze te maken met de invloed van het internationale netwerk waar de accountantsorganisatie deel van uitmaakt.  RvC nu ook in niet-OOB-segment? Het onderzoek laat aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe de rvc’s van de zes OOB-accountantsorganisaties werken. Daarmee biedt de AFM-handvatten voor het verder vormgeven van intern toezicht. Deze lessen zijn volgens de AFM ook van belang in het licht van het wetsvoorstel toekomst accountancysector, waarin wordt voorgesteld om ook bij grotere niet-OOB-accountantsorganisaties een rvc verplicht te stellen. Het SRA-bestuur heeft kanttekeningen geplaatst bij het voorstel om een RvC in het niet-oob-segment te introduceren. Tot op heden bestond een strikt onderscheid in beleid voor accountantsorganisaties die beursgenoteerde ondernemingen controleren, en accountantsorganisaties die controleplichtige mkb-ondernemingen begeleiden en controleren. Een scheiding die bewust in internationaal en nationaal beleid en in wet- en regelgeving is aangebracht. Met het voorstel om grote niet-oob-accountantsorganisaties onderwerp te laten zijn van een oob-regime wordt rechtsongelijkheid in het (inter)nationale (EU-)systeem aangebracht. Van belang is een gelijk speelveld te behouden waarbij de bedoelde proportionaliteit in wet en beleid gewaarborgd blijft. Bovendien wordt met het voorstel het principe losgelaten dat accountants in meerderheid beslissingsbevoegdheid moeten hebben over alle zaken die de kwaliteit van de beroepsuitoefening waarborgen. Het loslaten van dit belangrijke beginsel wordt in het wetsvoorstel niet gemotiveerd. SRA pleit ervoor dit wezenlijke principe voor de niet-oob-sector te handhaven. Meer informatie Onderzoek naar de impact en de werkwijze van de raden van commissarissen van de OOB-accountantsorganisaties (PDF, AFM)

 • SRA-kantoren: voorop met verduurzamen
  on October 12, 2021 at 3:03 pm

  De SRA-kantoren gaan verduurzamen in het zogeheten SRA-Koploperproject, dat vrijdag 8 oktober is begonnen. De gevolgen van de bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij worden in het traject meegenomen. Uit een intrinsieke motivatie om te verduurzamen, is het Koploperproject begonnen. Duurzaam ondernemen is immers een van de speerpunten van SRA. Daarnaast dient het Koploperproject, naast andere initiatieven zoals het dossier Duurzaam ondernemen, als inspiratie om andere SRA-leden in verenigingsverband enthousiast te maken voor verduurzaming.  Welke kantoren doen mee? Sommige kantoren die meedoen aan het Koploperproject, hebben al ervaring met duurzaam ondernemen en toekomstbestendig ondernemen en willen dit (nog) verder uitrollen. Andere kantoren maken met het Koploperproject een begin. De volgende kantoren doen mee: Eshuis Accountants en Belastingadviseurs, Van Oers accountancy en advies, JAN© Accountants en Adviseurs, de Jong & Laan accountants en belastingadviseurs, Van der Lans & Van der Leek Accountants en Adviseurs, Qwintess, Lansigt accountants en belastingadviseurs, ESJ Financial Engineering, Verstegen Accountants en Belastingadviseurs, HLB Blömer accountants en adviseurs, HLB Witlox Van den Boomen en Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs. “Fantastisch dat we met deze mooie groep beginnen”, zegt Harry Marissen, bestuurslid van SRA. Het traject wordt begeleid door Jaap de Vries van de sociale onderneming DZyzzion, die in eerdere Koploperprojecten al meer dan 400 bedrijven begeleidde. “De SRA-kantoren die meedoen aan het Koploperproject hebben vestigingen die nagenoeg over heel Nederland zijn verspreid. Dat geeft een mooi sneeuwbaleffect”, aldus De Vries. Innovatieve dienstverlening klanten Tijdens het Koploperproject wordt ook nagedacht over innovatieve dienstverlening aan klanten. Want de klanten van de SRA-kantoren krijgen hoe dan ook te maken met de impact van de klimaatregels en eisen voor duurzaamheidsrapportage vanuit Brussel. Marissen zegt daarover: “De energietransitie, waarbij we in 2050 klimaatneutraal moeten zijn, heeft behoorlijke gevolgen voor de strategische bedrijfsvoering van ondernemers, waarbij er vaak ook continuïteitskwesties spelen. Of het nu door directe regelgeving is doordat de keten druk uitoefent om duurzaam te ondernemen of omdat financiers duurzaamheidseisen stellen, die ontwikkelingen spelen allemaal mee. Denk aan een transport- of bouwbedrijf dat de brandstofprijzen ziet stijgen door het voorgestelde nieuwe emissiehandelssysteem voor brandstofleveranciers van de Europese Commissie.” Duurzaamheidsthema’s benoemen Volgens Marissen moet de ondernemer op dit soort risico’s en kansen anticiperen. De accountant kan de ondernemer daarbij helpen. “Bespreek de kansen en risico’s met de klant, help de klant met subsidies en richt de administratieve organisatie in om informatie over duurzaamheid in kaart te brengen en er assurance aan te verlenen.”

 • Eenvoudig modellen downloaden op SRA-ledendeel
  on October 3, 2021 at 10:00 pm

  We hebben de modellen en overeenkomsten op een handige overzichtspagina samengebracht en gerubriceerd. De volgende aandachtsgebieden komen daarbij aan bod:     Modellen BV en dga Modellen Leningen, Borg, Pand Modellen Arbeid Modellen Koop Modellen Huur Modellen Samenwerkingsverbanden (VOF, maatschap, CV) Modellen Pensioen Fiscale modellen Engelstalige modellen Modellen Contractovername en geheimhouding Bekijk de overzichtspagina Modellen

 • Uitfasering oude ondernemersportaal Belastingdienst
  on October 1, 2021 at 6:40 am

  Ook fiscale eenheden voor de omzetbelasting kunnen toegang krijgen tot het nieuwe portaal en op deze wijze hun aangiften BTW indienen. Doordat via e-herkenning ingelogd moet worden zal het voor intermediairs niet meer mogelijk zijn om via het portaal aangiften in te dienen voor hun cliënten. Intermediairs moeten dus gebruik gaan maken van software om de aangiften voor cliënten in te dienen.