RJJ Fennis RA RE

G.T. Rietveldstraat 182
1333 LJ Almere
Postbus 1226
1300 BE Almere
T +31 (0)36 5300192
M +31 (0)6 53 13 49 85

contact
pyxis
Fennis-interim-en-advies

NIEUWS

NBA nieuws
SRA nieuws
 • Nieuw: SRA-Praktijkhandreiking Commissarissen, andere toezichthouders en commissieleden en btw
  on June 15, 2021 at 6:59 am

  Tot slot wordt nog kort ingegaan op de btw-gevolgen voor commissariaten in buitenlandse vennootschappen en voor buitenlandse commissarissen in Nederlandse vennootschappen. Naar de praktijkhandreiking

 • Wees zuinig op gegevens van uzelf en uw klanten!
  on June 9, 2021 at 6:45 am

  Heeft u uw huishouding rond informatiebeveiliging op orde? Een goed slot op uw (digitale) deur? Cyberrisico’s nemen rap toe We bewegen steeds meer toe naar een datasamenleving. Steeds meer systemen zijn online verbonden. Een waardevolle ontwikkeling en een kans voor onze sector. Tegelijkertijd nemen cyberrisico’s in rap tempo toe. Daar hebben we niet altijd voldoende oog voor. In de waan van de dag of vanuit onwetendheid vergeet u wellicht te handelen.  Totdat u zelf te maken krijgt met een incident. Het kan vervelende gevolgen hebben voor u en uw kantoor. U bent immers in steeds grotere mate afhankelijk van IT. Cyberrisico’s en informatiebeveiliging hebben daarom een directe relatie met continuïteitsaspecten. Drie dringende adviezen Wacht niet tot het te laat is en neem informatiebeveiliging serieus. We merken op dat dit nog veel beter kan én moet. We geven u drie dringende adviezen mee: Prioriteit. Neem informatiebeveiliging serieus op het allerhoogste niveau binnen uw organisatie en agendeer het periodiek op bestuursniveau. Betrek alle partners én licht uw personeel voor. Inzicht. Start direct met een inventarisatie, een nulmeting. Hiermee brengt u in beeld welke stappen u nog dient te zetten om tot een passend niveau van beveiliging te komen. Herhaal dit periodiek. Budget. Besteed passende middelen aan beveiliging in termen van tijd die het mag kosten en uitgaven in relatie tot de omzet. Maak uw kantoor niet tot een villa zonder driepuntssluiting. Maak bijvoorbeeld gebruik van de hulpmiddelen die het Digital Trust Center van het Ministerie van EZK u biedt en/of vraag om hulp bij ons. Aan de slag met cybersecurity in vijf stappen! Tijdens deze bijeenkomst op 24 juni behandelen we een concreet stappenplan waarmee u in staat bent de digitale weerbaarheid van uw kantoor te vergroten. U weet welke maatregelen u kunt treffen om risico’s te mitigeren en welke tools en oplossingen hierbij kunnen worden ingezet. Meer informatie en aanmelden. Contact Tony van Oorschot Informatiemanager / Privacy & Security OfficerE tvanoorschot@sra.nlT 030 656 60 60

 • Update Praktijkhandreiking Uitstel van belastingbetaling
  on June 8, 2021 at 7:04 am

  Naar de praktijkhandreiking

 • Update Handboek Kwaliteit Variant 1
  on June 7, 2021 at 7:07 am

  Aanleiding voor het actualiseren van het Handboek Kwaliteit zijn de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. Met ingang van 21 mei 2020 zijn in verband met de implementatie van de 5e antiwitwasrichtlijn enkele bepalingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangepast en is de wet aangevuld. Daarnaast is de implementatiewet UBO-registratie in 2020 aangenomen, waardoor op 27 september 2020 het UBO-register inwerking is getreden. Voorts zijn naar aanleiding van een consultatie van 15 september 2020 de NVKS op onderdelen gewijzigd en is vanaf 1 januari 2021 de nieuwe PE-regeling (NVPE) op alle accountants van toepassing. Daarnaast is een nieuw hoofdstuk toegevoegd: ‘De afdeling Salarisadministratie’. Tot slot is in het hoofdstuk ‘De fiscale aangifte- en adviespraktijk’ expliciet aandacht voor Mandatory Disclosure Rules / Grensoverschrijdende constructies en transacties. Naar het Handboek Kwaliteit Variant 1

 • Binden en boeien
  on June 4, 2021 at 6:20 am

  Goede vakbroeders en -zussen zijn schaars, gewaardeerde collega’s worden in een heuse tombola (agressief) weggeplukt via mooie aanbiedingen van collega-accountantskantoren. Of via recruiters, die onze talenten ‘resources’ noemen. Wanneer de handtekening net nat op een nieuw arbeidscontract is gezet, mag de personeelswerver zijn of haar succes bekrachtigen door op de gong te slaan. Letterlijk. Tegen zo’n tour de force kan geen enkel accountantskantoor op. Of toch wel? Bij SRA opereren we volgens het adagium: altijd van eigen kracht uitgaan. Werk en regeldruk Vooropgesteld: ik zie, hoor en ervaar dat de jongere collega’s in het veld worstelen. Met werkdruk, regeldruk, druk die zij zichzelf onbewust opleggen. Eén op de drie Nederlandse werknemers kent  werkdruk dus ook onze Young profs. En voor de meer seniore collega’s geldt wellicht dat het (carrière)gras aan de overkant groener kan zijn. En met overkant bedoel ik ook het lonkende bedrijfsleven. Dat is wellicht van alle tijden. Ook hoor ik het argument dat grote accountantskantoren prachtige ontwikkelingsprogramma’s hebben, waarmee zij vanaf middelbare scholierniveau actief de boer op gaan. De mens vergeten En toch. Als ik deze ‘gekte’ vanuit helicopterview bekijk, dan vergeten we de mens centraal te stellen. Mensen zijn de core business van bedrijven. Ik bedoel daarmee niet de mens als ‘resource’, als handjes om het werk te klaren. Ik bedoel de mens die met zijn of haar talenten werkelijk het verschil kan en wil maken binnen de organisatie, die vanuit bezieling wil bijdragen aan de purpose en doelstellingen van het bedrijf. De mens centraal stellen, vraagt wel het nodige van de organisatie zelf: een heldere missie en visie, een mens- en kwaliteitsgerichte cultuur, talentmanagement en het boeien en binden van collega’s. En volgens mij zit daar nu net de kracht van een SRA-kantoor. Ken uw kracht Ik geloof in de eigenheid en het onderscheidend vermogen van elk afzonderlijk SRA-lid. Punt alleen is, u moet er zelf meer in geloven en de kracht van uw kantoor -en met de ondersteuning vanuit SRA- nog veel meer voor het voetlicht brengen. Bij scholieren, studenten, potentieel nieuwe collega’s. Werken bij een SRA-kantoor biedt hen alle mogelijkheden om meteen zelf aan de knoppen te zitten, met goede begeleiding en ruimte om te experimenteren, te leren én gewoon te doen. Om door te groeien en carrière te maken. In een inspirerende, informele sfeer met een goede balans tussen werk en privé. Vanzelfsprekend kan het altijd beter (ook een SRA-credo), en moeten we continu blijven werken aan cultuur en het inhoudsvol verbinden van mens en organisatie. Onderscheidend vermogen Het mooie en verbindende van ons beroep is nu juist dat iedereen zich continu kan blijven ontwikkelen. Met de nieuwe PE-regeling wordt opleiden multidisciplinair en biedt daarmee zoveel ruimte voor talentmanagement, kansen om medewerkers te blijven binden en boeien, én kansen om scholieren en studenten te enthousiasmeren voor een accountantskantoor in de mkb-praktijk. Ik roep u op, en daag u uit om uw eigen kracht en al die mooie usp’s van accountantskantoren werkzaam in en voor het mkb veel nadrukkelijker te profileren. Bekijk de volgende filmpjes eens, plaats ze op uw eigen website of maak een eigen versie. En bekijk de voorbeelden uit de Communicatiebox en laat zien wie u bent. Smaakt naar meer Binden en boeien is ook een belangrijk thema voor het SRA-bestuur. Wij willen de kracht en eigenheid van onze vereniging met u te delen, vanuit onze purpose en het belang van uw kantoor en uw klanten. Daarin investeren wij. Niet alleen met unieke producten en diensten. Ik noem Branche in Zicht of de Nieuwsbank. Onlangs organiseerden we digitale, interactieve bijpraatsessies voor kantoren met een Wta-vergunning. Twee uur lang vanaf uw eigen werkplek met elkaar in verbinding staan, vertellen én (met name) luisteren over hoe het gaat en staat op een bepaald thema. Ook op deze wijze onze leden centraal stellen, smaakt naar meer. Zie ik u ook binnenkort?