RJJ Fennis RA RE

Weideweg 32
1276 AC. Huizen


T +31 (0)36 5300192
M +31 (0)6 53 13 49 85

contact
pyxis
Fennis-interim-en-advies

NIEUWS

NBA nieuws
 • ABN AMRO winnaar Kristalprijs 2022
  on November 29, 2022 at 4:13 pm

  ABN AMRO is de organisatie met het beste mvo-verslag rondom het thema mensenrechten. Daarmee is de bank winnaar van de Kristalprijs 2022.

 • Bestuur Juventus stapt op wegens onderzoek naar boekhoudfraude
  on November 29, 2022 at 2:50 pm

  De voltallige bestuurstop van de Italiaanse voetbalclub Juventus is opgestapt, inclusief voorzitter Andrea Agnelli. Aanleiding is lopend onderzoek van het OM van Turijn naar mogelijke boekhoudfraude en onregelmatigheden bij transfers.

 • EU akkoord over strengere regels voor onlinedetailhandel
  on November 29, 2022 at 10:33 am

  De regels voor de onlineaankoop van producten worden aangescherpt om consumenten beter te beschermen. Daarover zijn het Europese Parlement en de lidstaten van de Europese Unie het eens geworden.

 • Nederland krijgt 98 miljoen EU-subsidie voor duurzamere visserij
  on November 29, 2022 at 10:30 am

  Nederland krijgt 97,9 miljoen euro subsidie uit het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur, heeft de Europese Commissie bekendgemaakt. Het geld wordt voornamelijk gebruikt voor de verduurzaming van de visserij en de aquacultuur, als onderdeel van het Europese klimaat- en milieubeleid.

 • CBS: autohandelaren zien inkomsten met bijna kwart stijgen
  on November 29, 2022 at 10:24 am

  Autohandelaren zagen hun omzet in het derde kwartaal met bijna een kwart (24,3 procent) stijgen vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Dat kwam vooral door prijsstijgingen. Occasions waren nooit eerder zo duur, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

SRA nieuws
 • Verduurzamen is samen meters maken en van elkaar leren
  on November 29, 2022 at 6:12 am

  Dura Vermeer Bouw Hengelo wil hierin een katalyserende rol spelen, bijvoorbeeld door te bouwen zonder nieuwe grondstoffen en actief te sturen op bewustwording. “Verduurzamen is met elkaar pionieren en vooruitdenken; dit draagt bij aan een betere leefomgeving én aan de energie in de organisatie.” Dura Vermeer Bouw Hengelo maakt deel uit van de divisie Bouw en Vastgoed van Dura Vermeer, een ondernemersfamilie gericht op woning- en utiliteitsbouw, infrastructuur en engineering. “Wij hebben als familiebedrijf logischerwijs alle aandacht voor de generaties die na ons komen. Dat zit in ons DNA. Dit betekent ook dat we onze verantwoordelijkheid nemen voor de wereld om ons heen en alert zijn op manieren waarop we onze impact op het milieu kunnen meten en verbeteren”, vertelt Bart Pigge, adjunct-directeur bij Dura Vermeer Bouw Hengelo. “We hebben dus een sterke, intrinsieke motivatie om te verduurzamen. Die heb je nodig om uiteindelijk ook echt stappen te zetten. Regelgeving en de publieke opinie zorgen nog wel voor een extra versnelling.” Focus aanbrengen Op corporate niveau heeft Dura Vermeer verschillende duurzaamheidsprogramma’s lopen en iedere vestiging heeft daarbinnen een eigen verdieping en eigen thema’s. “Duurzaamheid is een erg breed onderwerp en als individuele vestiging vonden we het ingewikkeld om er concreet mee aan de slag te gaan”, zegt Pigge. Een samenwerking met André Nijhof, hoogleraar duurzaam ondernemen aan Nyenrode, heeft geholpen om de noodzakelijke focus aan te brengen. Voor de vestiging in Hengelo is de keuze na een zorgvuldige afweging gevallen op het thema ‘bouwen zonder nieuwe grondstoffen’. Om het concreet te maken, is daaraan meteen ook een ambitie gekoppeld. Die is hoog: in 2030 wil Dura Vermeer Bouw Hengelo voor al zijn bouwprojecten geen nieuwe (uitputtelijke) grondstoffen meer hoeven aanvoeren. Lees verder in de SRAadviseur SRAadviseur november 2022 Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAadviseur? Lees hier de gehele SRAadviseur

 • Bij gunstige uitspraak massaalbezwaarplusprocedure gelijke rechten niet-bezwaarmakers
  on November 28, 2022 at 8:10 am

  De groep niet-bezwaarmakers betreft alle belastingplichtigen met box 3-inkomen van wie de aanslag over een of meer van de belastingjaren 2017 tot en met 2020 op de datum van het Kerstarrest (24 december 2021) onherroepelijk vaststond. Zij hebben volgens een later arrest van de Hoge Raad (van 20 mei 2022) geen recht op het in behandeling nemen van een verzoek om ambtshalve vermindering en krijgen op basis van dat arrest geen rechtsherstel. Echter, tegen dat arrest zijn diverse bezwaren aangevoerd, om welke reden deze kwestie met aanvullende juridische argumenten nogmaals aan de Hoge Raad wordt voorgelegd. Eerst beoordeling of recht bestaat op ambtshalve vermindering Over de vraag of het terecht is dat een verzoek om ambtshalve vermindering van niet-bezwaarmakers wordt afgewezen, zal worden geprocedeerd in de zogenoemde massaalbezwaarplusprocedure. Daarvoor wordt een selectie gemaakt uit de inmiddels door een aantal niet-bezwaarmakers over een of meer van de jaren 2017 tot en met 2020 ingediende verzoeken om ambtshalve vermindering. Deze selectie vindt door het ministerie, de Belastingdienst en de koepel- en belangenorganisaties gezamenlijk plaats. De representatieve gevallen worden vervolgens tot aan de Hoge Raad uitgeprocedeerd. Daarbij wordt aan de Hoge Raad gevraagd of deze belastingplichtigen toch recht hebben op het in behandeling nemen van hun verzoek om ambtshalve vermindering. Daarbij worden alle nu bekende rechtsvragen over het recht op het in behandeling nemen van het verzoek om ambtshalve vermindering voorgelegd, in de hoop dat een of meer daarvan de Hoge Raad toch tot het oordeel brengt dat dit recht bestaat. Als dat gebeurt, zou de Hoge Raad geheel of gedeeltelijk terugkomen op zijn eerdere oordeel van 20 mei 2022. Automatische vermindering na positief oordeel Hoge Raad Als de Hoge Raad in deze procedures oordeelt dat ook niet-bezwaarmakers recht hebben op het in behandeling nemen van hun verzoek om ambtshalve vermindering, zullen de box 3-aanslagen van de gehele groep niet-bezwaarmakers automatisch door de Belastingdienst worden herbeoordeeld. De gehele groep krijgt dan rechtsherstel volgens het wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3. De beoordeling hiervan zal de Belastingdienst dus uit eigen beweging doen. Men hoeft daar zelf niets voor te doen. Bevestiging ministerie en Belastingdienst  Voorgaande hebben het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst bevestigd in een brief aan de koepel- en belangenorganisaties. Ook staatssecretaris Van Rij bevestigt dit in antwoord op vragen uit de Eerste Kamer. Nu de staatssecretaris dit zowel als wetgever, maar ook als beleidsuitvoerder bevestigt, is het indienen van een verzoek om ambtshalve vermindering voor deze groep niet meer nodig. SRA meent dat nu vaststaat dat automatisch rechtsherstel volgt, mits de Hoge Raad op basis van de nieuw aangevoerde motivering in de geselecteerde procedures inderdaad zou oordelen dat niet-bezwaarmakers toch recht hebben op ambtshalve vermindering Rechtsingang na rechtsherstel, verdere vermindering mogelijk In de brief van het ministerie aan de koepel- en belangenorganisaties, maar ook door de staatssecretaris bij de beantwoording van de Kamervragen, is verder bevestigd dat niet-bezwaarmakers na een voor hen positief oordeel nog daadwerkelijk rechtsingang krijgen als zij zich niet kunnen vinden in het automatisch geboden rechtsherstel. Als hun werkelijke box 3-inkomen (waarvan overigens onduidelijk is hoe dat moet worden bepaald) lager is dan volgens het rechtsherstel, kunnen zij, net als de groep bezwaarmakers op dit moment kan, een (nieuw) ambtshalve verzoek om (verdere) vermindering indienen. Als de Belastingdienst dit verzoek afwijst, kunnen zij in bezwaar en vervolgens in beroep tegen de afwijzing. Dit wordt na een positief oordeel verder uitgewerkt in wet- en regelgeving.  Vergelijkbare termijn De vijfjaarstermijn voor het doen van een verzoek om ambtshalve vermindering zal voor in ieder geval het belastingjaar 2017 en mogelijk ook al voor 2018 verstreken zijn op het moment dat de niet-bezwaarmakers op basis van de automatische vermindering (na een positief oordeel van de Hoge Raad) de aanslagen krijgen. De staatssecretaris bevestigt ook dat aan alle niet-bezwaarmakers na een eventueel rechtsherstel een vergelijkbare termijn zal worden geboden om een verzoek om ambtshalve vermindering te doen als de bezwaarmakers gehad hebben. Dit geldt dus ook voor belastingjaren waarvoor de vijfjaarstermijn dan al verstreken is. Daartoe worden al verstreken termijnen met een nieuwe wettelijke regeling specifiek voor deze groep verlengd. Vervolg De komende weken vinden nog gesprekken plaats tussen het Ministerie van Financiën, de Belastingdienst, SRA en de andere koepel- en belangenorganisaties over de inrichting van de massaalbezwaarplusprocedure, de uitwerking van de rechtsvragen en over enkele specifieke aspecten. Dit nadere overleg ziet SRA met vertrouwen tegemoet. Nogmaals, we zien daarom geen reden dat SRA-kantoren voor hun klanten ambtshalve verzoeken om vermindering moeten indienen. Zeer kleine en specifieke groep Mogelijk is voor een heel kleine en specifieke groep zeer vermogende belastingplichtigen met veel beleggingen nog een individueel verzoek te overwegen. Over deze groep wordt nog verder gesproken met het ministerie en de Belastingdienst. Op dit moment zouden wij ook voor deze groep geen individuele verzoeken indienen. Over die specifieke groep zullen wij uiterlijk in de eerste week van december berichten. Voor nu achten wij het niet zinvol om voor die groep veiligheidshalve toch al verzoeken om ambtshalve vermindering in te dienen. Conclusie Gezien de toezeggingen in de brief aan de koepel- en belangenorganisaties, maar vooral ook door de antwoorden van de staatssecretaris van Financiën aan de Eerste Kamer, ziet SRA geen reden voor het indienen van verzoeken om ambtshalve vermindering voor de groep niet-bezwaarmakers. Heel misschien is er voor een heel kleine groep zeer vermogenden nog een geringe kans dat dit anders ligt. Op dit moment geldt ook voor die groep dat het indienen van een verzoek op dit moment niet zinvol is. Bron: Antwoord op vragen over rechtsherstel box 3 (25-11-2022) Eerder brachten wij: Niet eens met geboden rechtsherstel 2017? Verzoek ambtshalve vermindering vóór 2023 (21 november) Onduidelijkheid over verzoek om ambtshalve vermindering box 3 (17 november) Uitsluitsel ministerie: massaalbezwaarprocedure voor box 3 (4 november) SRA: wacht met verzoek ambtshalve vermindering box 3 tot uitsluitsel ministerie (25 oktober) Rechtsherstel box 3: vervolgbespreking koepelorganisaties en ministerie (17 oktober) Gesprek met Staatssecretaris Van Rij inzake uitvoering van het rechtsherstel box 3 (29 september) Brief koepels aan het ministerie (22 september)

 • Algemene voorwaarden nu ook in het Duits en Engels beschikbaar
  on November 26, 2022 at 11:00 pm

  De Algemene voorwaarden zijn exclusief voor SRA-leden en gratis te downloaden. Uiteraard is het de eigen verantwoordelijkheid van het kantoor om te beoordelen of deze Algemene voorwaarden (gelet op de specifieke kantoorsituatie) bruikbaar zijn.   Naar de Algemene voorwaarden

 • Update SRA-Praktijkhandreiking Voorgestelde wijzigingen belastingen vanaf 2023
  on November 25, 2022 at 8:56 am

  De praktijkhandreiking zal verder worden geüpdatet als de noodzaak hiertoe uit bijvoorbeeld nadere nota’s van wijziging of de behandeling in het parlement voortvloeit. De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2023 of op een later moment in werking. Sommige maatregelen gaan in met terugwerkende kracht. Naar de praktijkhandreiking

 • Blockchain en fiscaliteit: wat moet u weten?
  on November 24, 2022 at 11:00 pm

  Blockchain, zoals de naam al impliceert, is een reeks van ‘blokken’ waarin informatie is opgeborgen. Er is een aantal vormen van blockchain: publiek, privaat en een hybride vorm. De bitcoin blockchain is in feite een open register (publieke blockchain) waarin onder andere transacties in het netwerk worden gedocumenteerd. Individuele checks Een vergelijking kan gemaakt worden met reguliere banktransacties waarbij een persoon geld overmaakt naar een andere persoon. Daarbij geldt dat de adressen moeten kloppen, dat er voldoende saldo is en dat er een validatie van overdracht moet plaatsvinden. Al deze checks worden door een partij (de bank) uitgevoerd. Bij een bitcointransactie werkt dit anders. Een peer-to-peer-netwerk, een netwerk bestaande uit alleen gebruikers, voert deze checks individueel uit. De blokchain is daarmee een decentraal register. Onder meer Satoshi Nakamoto, pseudoniem voor de bedenker van de bitcoin, ziet hierin grote voordelen ten opzichte van een centraal register zoals we dat bij banken kennen. Via de peers wordt de blockchain indirect geregeld, wat bij sommigen vragen oproept inzake de veiligheid van dit netwerk. Via ‘hash-beveiliging’ (een unieke 64-nummerige code per transactie) en een dubbele sleutel die voor iedere gebruiker uniek is, wordt de blokchain veilig gehouden voor invloed van buitenaf. Er is dus sprake van een drielaags beveiliging.  Lees verder in de SRAadviseur SRAadviseur november 2022 Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAadviseur? Lees hier de gehele SRAadviseur