RJJ Fennis RA RE

Weideweg 32
1276 AC. Huizen


T +31 (0)36 5300192
M +31 (0)6 53 13 49 85

contact
pyxis
Fennis-interim-en-advies

NIEUWS

NBA nieuws
SRA nieuws
 • Nieuw: Dossier Eigen woning
  on September 26, 2022 at 11:39 am

  Bekijk het Dossier Eigen woning

 • Update SRA-Praktijkhandreiking Wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap
  on September 23, 2022 at 11:34 am

  Tweede Kamer is akkoord Nu de Tweede Kamer het wetsvoorstel op 13 september 2022 heeft aangenomen, is het voor de adviseur raadzaam in de advisering rekening te houden met het wetsvoorstel. In het bijzonder is van belang na te gaan in welke gevallen de schulden van de ab-houder bij de eigen vennootschap boven de drempel van € 700.000 uitgaan en of het mogelijk is om die schulden uiterlijk per 31 december 2023 beneden de drempel te brengen. Daarbij moet men ook rekening houden met huidige eigenwoningschulden die in de loop van de tijd geen eigenwoningschuld meer zijn, bijvoorbeeld omdat de maximale looptijd van 30 jaar is bereikt. Let op! Het wetsvoorstel is op dit moment nog niet door Eerste Kamer aangenomen. Naar de praktijkhandreiking

 • Regels en versoepelingen coronabelastingschulden
  on September 22, 2022 at 11:37 am

  Met de versoepelingen wil het kabinet tegemoetkomen aan problemen die in de kern gezonde ondernemingen ervaren bij het aflossen van de belastingschuld. Om de regels omtrent de terugbetalingsregeling van coronabelastingschulden en de versoepelingen daarin inzichtelijk te maken heeft de redactie van TaxLive in samenwerking met Fiscaal Advies een ‘coronapagina’ gepubliceerd waarin alle regels op een rij zijn gezet, inclusief de versoepelingen. Deze pagina wordt indien nodig geactualiseerd. Naar de themapagina Versoepeling coronabelastingschulden

 • Top 10 Prinsjesdag 2022
  on September 21, 2022 at 8:53 am

  1. Verhoging minimumloon met ruim 10% Het minimumloon wordt in één keer met ruim 10% verhoogd per 1 januari 2023. Omdat ook de AOW en de bijstand hieraan gekoppeld zijn, zullen deze evenredig meestijgen. 2. Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling Door middel van de werkkostenregeling kunt u als werkgever uw personeel onbelast allerlei zaken vergoeden en verstrekken. De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt verruimd van 1,7% tot een loonsom van € 400.000 in 2022 naar 1,92% tot een loonsom van € 400.000 in 2023. Voor de loonsom boven de € 400.000 bedraagt de vrije ruimte 1,18%. Overschrijdt u de vrije ruimte, dan betaalt u 80% belasting via de eindheffing in de loonadministratie.  3. Hoger gebruikelijk loon Als dga bent u verplicht om uzelf een gebruikelijk loon toe te kennen en op te nemen in de salarisadministratie van uw bv. Het gebruikelijk loon moet volgens de wet in 2022 minimaal worden vastgesteld op 75% van het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking. Of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij uw bv indien een van deze bedragen hoger is dan € 48.000. Omdat dit loon lastig is vast te stellen, geldt een doelmatigheidsmarge van 25%. Die doelmatigheidsmarge wordt nu per 2023 afgeschaft. Mogelijk moet u uzelf daarom als dga vanaf 2023 een hoger loon toekennen. 4. Tarieven vennootschapsbelasting omhoog De tarieven in de vennootschapsbelasting gaan omhoog en de schijflengtes omlaag. Vanaf 1 januari 2023 bedraagt het tarief tot een belastbare winst van € 200.000 19% en daarboven 25,8%. Hierdoor worden resultaten eerder in de hoogste schijf van 25,8% belast. De reden voor de verhoging is meer belasting ophalen bij winstgevende bedrijven om de lasten voor burgers te verlagen en de koopkracht te verhogen. Vennootschapsbelasting  2022  2023  Winst tot € 395.000 in 2022/€ 200.000 in 2023   15,0% 19,0%  Winst boven € 395.000 in 2022/€ 200.000 in 2023  25,8%  25,8%  5. Tarieven inkomstenbelasting omlaag en heffingskortingen omhoog Het tarief in de 1e schijf wordt iets verlaagd: van 37,07% (2022) naar 36,93% (2023). Ook wordt de eerste tariefschijf verlengd naar € 73.071 (€ 69.398 in 2022). De heffingskortingen worden verhoogd. Tarief inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen 2023    Belastbaar inkomen meer dan (€)  maar niet meer dan (€)  Tarief 2023 (%)  1e schijf  – 73.031 36,93 2e schijf  73.031 – 49,5 Ook gaat de arbeidskorting per 1 januari 2023 omhoog in het kader van koopkrachtverbetering. 6. Twee tarieven aanmerkelijk belang Heeft u meer dan 5% van de aandelen, winstbewijzen of stemrecht in een vennootschap? Dan bent u aanmerkelijkbelanghouder. De inkomsten die u uit dit belang krijgt, zoals dividend, zijn belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Het tarief bedraagt momenteel 26,9%. Het kabinet is van plan om twee schijven te introduceren in box 2 met ingang van 2024, namelijk 24,5% tot € 67.000 en 31% voor het bedrag daarboven.   In 2023 blijft het tarief voor box 2 gelijk aan het tarief in 2022, namelijk 26,9%. 7. Tarief box 3 stapsgewijs verhoogd Het tarief in box 3 wordt stapsgewijs verhoogd. In 2023 bedraagt het tarief 32% (nu 31%). In 2024 en 2025 gaat het tarief van box 3 met 1% omhoog, naar respectievelijk 33% en 34%.   Om de kleine spaarder te ontzien, wordt het heffingsvrije vermogen met ingang van 2023 verhoogd van € 50.650 naar € 57.000.  Ten slotte wordt als gevolg van het Kerstarrest van de Hoge Raad en het daardoor noodzakelijke rechtsherstel de heffingsgrondslag in box 3 aangepast. De Belastingdienst gaat hierbij uit van de werkelijke verdeling van uw vermogens over drie vermogensgroepen:   Banktegoeden Overige bezittingen (onder meer beleggingen en onroerend goed) Schulden 8. Verhoging overdrachtsbelasting voor bedrijven en beleggers De overdrachtsbelasting voor vastgoed dat niet als eigen woning aangemerkt kan worden (kort gezegd vastgoed van beleggers), stijgt van 8% naar 10,4%. Per saldo gaan bedrijven en beleggers en kopers of verhuurders van een vakantiewoning hierdoor meer overdrachtsbelasting betalen.  9. Verhoging leegwaarderatio De leegwaarderatio is een van de huurprijs afhankelijke factor voor het berekenen van de waarde van een geheel of gedeeltelijk verhuurde woning waarbij voor de huurder huurbescherming geldt. Deze wordt met ingang van 1 januari 2023 verhoogd. Hierdoor stijgt de waarde van een verhuurde woning in box 3, zodat de verhuurder meer belasting in box 3 moet betalen. Daarnaast werkt deze aanpassing door in de schenk- en erfbelasting. Daarnaast vindt nog een tweetal wijzigingen plaats: Tijdelijke huurcontracten worden met ingang van 1 januari 2023 uitgesloten van toepassing van de leegwaarderatio. Indien sprake is van verhuur aan gelieerde partijen (zoals een zoon of dochter) vervalt de mogelijkheid om de leegwaarderatio toe te passen. Let op! De leegwaarderatio is niet van toepassing bij vakantiewoningen en niet-woningen. 10. Afbouw en afschaffing jubelton voor de eigen woning De schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning, ook wel de jubelton genoemd, wordt per 1 januari 2024 volledig afgeschaft. De jubelton bedraagt nu (2022) € 106.671, welke geldt voor ontvangers tussen de 18 tot 40 jaar oud. In aanloop naar de afschaffing in 2024 gaat de vrijstelling per 2023 omlaag naar € 28.947. Steunpakket energie voor ondernemers? Voor huishoudens kondigt het kabinet naast dit koopkrachtpakket een prijsplafond aan voor elektriciteit en/of gas tot een bepaald gebruik. Daarnaast kondigt minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat aan dat er rond november een steunpakket komt voor ondernemers. Het is nog onduidelijk hoe deze plannen eruit komen te zien.  Lid van SRA maar nog geen abonnement op de Nieuwsbank?  Neem dan eens eenmalig een proefabonnement. Tijdens de proefperiode van 6 weken kunt u de Nieuwsbank optimaal inzetten. Wij komen graag bij u langs om alle mogelijkheden van de Nieuwsbank te laten zien. Neem contact met ons op via nieuwsbank@sra.nl. Wij helpen u graag verder. Nog geen lid van SRA? Bent u nog geen SRA-lid maar zou u graag meer willen weten over de toegevoegde waarde van het SRA-lidmaatschap? Kijk dan eens op onze website voor meer informatie. U kunt ook direct contact met ons opnemen via info@sra.nl of bellen op 030 656 60 60. Wij maken dan graag een afspraak voor een persoonlijke kennismaking.

 • Prinsjesdag 2022: SRA informeert u
  on September 20, 2022 at 1:02 pm

  Wat publiceren wij? In het Dossier Prinsjesdag vindt u de Miljoenennota 2023 en het Belastingplan 2023. Woensdag 21 september publiceren wij een artikel uit de SRA-Nieuwsbank met de belangrijkste fiscale wijzigingen. SRA kijkt kritisch mee Uiteraard kijkt SRA kritisch naar het Belastingplan 2023. Waar nodig, zullen wij vragen stellen en vragen om een reactie en/of nadere duiding. Wat zeggen de media? Tevens houden wij alle mededelingen van de Rijksoverheid en de Belastingdienst nauwgezet in de gaten en zullen u direct informeren via onze dagelijkse nieuwsbrief. Deze berichten vindt u ook in het Dossier. Ook volgen wij de media en zullen belangrijke artikelen en berichten hieruit opnemen in een apart blok. SRA-Nieuwsbank: informatie voor uw klant Heeft u een abonnement op de Nieuwsbank? Dan vindt u in het speciale Nieuwsbank Dossier Prinsjesdag 2022, alle content die wij voor u en uw klanten publiceren. De dag na Prinsjesdag vindt u hier de Special Miljoenennota 2023 en de Top 10 Belastingwijzigingen die u één-op-één kunt doorsturen naar uw klanten. Voorafgaand aan Prinsjesdag, maar uiteraard ook daarna, publiceren wij diverse artikelen over de voorgenomen wijzigingen. Laat u bijpraten op SRA-cursussen en bijeenkomsten SRA organiseert na Prinsjesdag tal van cursussen en kringbijeenkomsten waar de belangrijkste wijzigingen voor 2023 op onder andere fiscaal gebied en loongerelateerd gebied aan de orde komen. Denk aan de cursussen Prinsjesdag 2022, Actualiteiten loonadministratie en Fiscale eindejaarstips 2022 en het Belastingplan 2023. In een paar uur bent u volledig op de hoogte. U vindt een overzicht van alle cursussen in het Dossier. Over de Nieuwsbank Wilt u ook uw klanten informeren over het Belastingplan 2023 en wat dat voor hen betekent? En heeft u nog geen abonnement op de Nieuwsbank? Probeer deze dan eenmalig 6 weken gratis uit. Bekijk meer informatie.