RJJ Fennis RA RE

G.T. Rietveldstraat 182
1333 LJ Almere
Postbus 1226
1300 BE Almere
T +31 (0)36 5300192
M +31 (0)6 53 13 49 85

contact
pyxis
Fennis-interim-en-advies

NIEUWS

NBA nieuws
 • Nieuwe regels voor verzekeraars om miljarden vrij te maken
  on September 22, 2021 at 3:01 pm

  De Europese Commissie stelt nieuwe wetgeving voor de (her)verzekeringssector voor waardoor naar verwachting op korte termijn 90 miljard en op lange termijn 30 miljard euro aan kapitaal vrijkomt.

 • Modaalverdiener houdt maandelijks 7,75 euro meer over
  on September 22, 2021 at 9:57 am

  Nederlanders met een modaal salaris houden volgend jaar maandelijks netto 7,75 euro meer over dan dit jaar.

 • Evergrande zet stap om wanbetaling te voorkomen
  on September 22, 2021 at 9:44 am

  Het Chinese vastgoedconcern China Evergrande Group zegt een akkoord te hebben bereikt met binnenlandse houders van obligaties. Daarmee voorkomt het financieel geplaagde concern voor nu dat het in gebreke blijft met bepaalde rentebetalingen.

 • Evaluatie pilot webmodule zzp naar Tweede Kamer, moratorium op handhaving blijft van kracht
  on September 22, 2021 at 8:00 am

  De webmodule die de afgelopen jaren gebouwd is, kan in veel gevallen opdrachtgevers en zelfstandigen helderheid geven of werk door een zelfstandige of een werknemer gedaan mag worden. Bij in elk geval zeventig procent van de opdrachten geeft hij duidelijkheid.

 • Miljoenennota: extra geld voor klimaatverandering
  on September 21, 2021 at 4:20 pm

  Vanwege de demissionaire status doet het kabinet alleen gerichte investeringen “op terreinen waar dat niet kan wachten”, zoals de klimaatverandering. Dat blijkt uit de door minister Hoekstra van Financiën gepresenteerde Miljoenennota.

SRA nieuws
 • Update Praktijkhandreiking Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel binnen de werkkostenregeling
  on September 23, 2021 at 11:17 am

  Naar de praktijkhandreiking

 • Top 10 Prinsjesdag 2021
  on September 22, 2021 at 7:54 am

  1. Onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2 Per 1 januari 2022 kunt u uw werknemers een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding geven van maximaal € 2 per dag. Dit bedrag is gebaseerd op een berekening van het Nibud van de gemiddelde extra kosten voor bijvoorbeeld koffie en verwarming per thuisgewerkte dag. Voor het inrichten van een thuiswerkplek kon u onder bepaalde voorwaarden al een onbelaste vergoeding geven. Ook blijft een onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer voor woon-werkverkeer bestaan voor de dagen dat de werknemer naar kantoor gaat. Let op! U mag uw werknemers op de dag dat zij thuiswerken geen reiskostenvergoeding van € 0,19 verstrekken. Dit betekent dat u bij een vergoeding voor thuiswerken en reiskosten altijd per dag de kostenvergoeding moet vaststellen. U kunt er ook voor kiezen om aan te sluiten bij een door de wetgever goedgekeurde praktische regeling. 2. Aandelenopties voor werknemer wordt aantrekkelijker Het wordt aantrekkelijker om werknemers in aandelenopties uit te betalen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld start-ups en scale-ups gemakkelijker talent aantrekken en wordt een stimulans gegeven aan de ontwikkeling van nieuwe bedrijven in Nederland.  Momenteel wordt belasting betaald over aandelenopties op het moment dat het verkregen optierecht wordt omgezet in aandelen. Het nadeel van dit heffingsmoment is dat werknemers (en de werkgever) direct belasting betalen, terwijl ze de aandelen niet altijd al mogen verkopen of voldoende geld hebben om de belasting te betalen. Een werknemer kan vanaf 1 januari 2022 zelf kiezen wanneer belasting wordt geheven: op het moment waarop de aandelen verhandelbaar zijn en er daardoor wel geld beschikbaar is, of: op het moment dat de opties worden omgezet in aandelen (huidige regeling). 3. Verlaging gebruikelijk loon innovatieve start-ups verlengd met een jaar Voor 2022 is het nog steeds mogelijk om een verlaging van het gebruikelijk loon toe te passen voor dga’s van innovatieve start-ups. Dit zorgt ervoor dat de liquiditeitspositie van deze dga’s wordt verbeterd. Deze regeling zou oorspronkelijk per 1 januari 2022 vervallen, maar deze einddatum wordt met één jaar verschoven.  4. De Milieu-investeringsaftrek (MIA) wordt verhoogd Al jaren stimuleert de overheid bedrijven om te investeren in innovatieve, milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen met de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Met de MIA mogen ondernemingen een percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Zij hoeven dan minder inkomsten- of vennootschapsbelasting te betalen.  Per 1 januari 2022 worden de percentages verhoogd, zodat u een hogere aftrek kunt krijgen. Milieuvriendelijke investeringen worden daarmee aantrekkelijker. De MIA kent nu drie percentages: 13,5%, 27% en 36%. Vanaf 1 januari 2022 worden deze steunpercentages verhoogd naar 27%, 36% en 45%.  Tip! Overweeg uw milieuvriendelijke investeringen uit te stellen tot 2022!  Op de Milieulijst staat aangegeven welk percentage geldt voor een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel. RVO vernieuwt de Milieulijst aan het einde van ieder jaar. In combinatie met de Vervroegde afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kan het netto belastingvoordeel voor u oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag.  5. Bevordering aanschaf emissievrije auto De overheid wil de aanschaf van emissievrije auto’s (EV) blijven bevorderen, ook al kost het de overheid meer geld dan zij had verwacht. Daarom stelt het kabinet het volgende voor: Het bijtellingspercentage voor privégebruik van een zakelijke auto wordt afgebouwd zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. In 2022 is de korting 6% en daarmee komt de bijtelling op 16% (normaal tarief is 22%). De catalogusprijs waarover de korting op het bijtellingspercentage voor emissievrije auto’s geldt, wordt verlaagd. In 2022 wordt dit € 35.000 en vanaf 2023 € 30.000. Het budget voor de subsidieregeling voor emissievrije bestelauto’s en particuliere personenauto’s wordt verhoogd. 6. Beperkingen in de Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) In de belastingplannen zijn twee voorstellen opgenomen met betrekking tot de Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK):  Het kabinet stelt voor vanaf 1 januari 2022 de maximale IACK met € 318 per jaar te verlagen (IACK bedraagt in 2022 maximaal € 2.534 en in 2021 maximaal € 2.815).  Buitenlands belastingplichtigen met een partner komen in aanmerking voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK), terwijl dat niet altijd de bedoeling is. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die in Nederland werken, maar in het buitenland wonen met een niet-werkende echtgenoot en een kind onder de 12 jaar. Het kabinet wil de IACK-toekenning bij buitenlandse belastingplichtigen per 1 januari 2022 wijzigen door de uitzondering op het begrip fiscaal partner niet te laten gelden voor de IACK. 7. Geen verrassingen in de tarieven inkomsten- en vennootschapsbelasting De tarieven in de inkomstenbelasting blijven gelijk aan het voorstel zoals dit is gedaan in het belastingplan van vorig jaar. In 2022 betekent dit het volgende: Tarief inkomstenbelasting/premie volksverzekering 2022    Belastbaar inkomen meer dan (€)  maar niet meer dan (€)  Tarief 2022 (%)  1e schijf  – 69.398 37,07 2e schijf  69.398 – 49,50 Ook het tarief in de vennootschapsbelasting voor 2022 blijft zoals dit eerder bekend is gemaakt: Vennootschapsbelasting  2021  2022  Winst tot € 245.000/€ 395.000 15,0%  15,0%  Winst boven € 245.000/€ 395.000  25,0%  25,0%  8. Wijziging verrekening voorheffing met vennootschapsbelasting Het Hof van Justitie EU heeft in een rechterlijke uitspraak aangegeven dat binnenlandse en buitenlandse ondernemingen gelijk moeten worden behandeld. Ook in Nederland worden binnenlandse ondernemingen anders behandeld dan buitenlandse ondernemingen op het gebied van de teruggave van voorheffingen in de vennootschapsbelasting zoals dividendbelasting. Om de Nederlandse wetgeving in overeenstemming te krijgen met het EU-recht, stelt het kabinet het volgende voor: Bedrijven kunnen vooraf betaalde dividendbelasting en kansspelbelasting (voorheffingen) alleen nog verrekenen met te betalen vennootschapsbelasting. Er vindt dus geen teruggaaf meer plaats. Het bedrijf kan de voorheffingen in een later jaar verrekenen met te betalen vennootschapsbelasting. Dit hoeft niet meteen in het eerstvolgende jaar. De niet-verrekende voorheffingen kunnen onbeperkt worden doorgeschoven naar latere jaren. 9. Drie aanpassingen in de eigenwoningregeling De eigenwoningregeling wordt op drie onderdelen aangepast per 1 januari 2022. De regeling wordt rechtvaardiger door onbedoelde beperkingen op hypotheekrenteaftrek weg te nemen.  Daarom worden op het gebied van de eigenwoningreserve, de aflossingsstand en de bestaande eigenwoningschuld (dit is een lening voor de eigen woning afgesloten voor 1 januari 2013) aanpassingen gedaan om de ervaren beperkingen weg te nemen. 10. Overdrachtsbelasting bij onvoorziene omstandigheden Sinds 1 januari 2021 betalen starters onder de 35 jaar eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van hun woning. Kopers vanaf 35 jaar die de woning zelf gaan bewonen, betalen 2%. Kopers die de woning niet zelf gaan bewonen, betalen 8%. Het kabinet regelt dat kopers bij onvoorziene omstandigheden na de koop, maar vóór de overdracht, niet automatisch het algemene tarief (8%) betalen. Daarvoor gelden wel bepaalde voorwaarden. Bekijk ook ons Dossier Prinsjesdag.

 • Belastingplan 2022: een overzicht van de belangrijkste wijzigingen
  on September 22, 2021 at 7:21 am

  Thuiswerken Veel werknemers en werkgevers willen afspraken maken om deels thuis te blijven werken, ook na de coronacrisis. Daarom komt er per 1 januari 2022 de mogelijkheid om een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding te geven van maximaal € 2 per dag. Dit is gebaseerd op een berekening van het Nibud van de gemiddelde extra kosten per thuisgewerkte dag, voor bijvoorbeeld koffie en verwarming. Voor het inrichten van een thuiswerkplek kon een werkgever al een onbelaste vergoeding geven. Ook blijft een onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer voor woon-werkverkeer bestaan voor de dagen dat de werknemer naar kantoor gaat. De werknemer en werkgever kunnen vaste afspraken maken over het aantal dagen per week waarop de werknemer thuiswerkt, zodat de werkgever een vaste vergoeding kan geven. Die vergoeding hoeft niet te worden aangepast als incidenteel op een thuiswerkdag toch op kantoor wordt gewerkt, of andersom. Wonen De eigenwoningregeling en overdrachtsbelasting worden rechtvaardiger per 1 januari 2022. De eigenwoningregeling wordt op 3 onderdelen aangepast. Onbedoelde effecten van de wet worden weggenomen, die er bijvoorbeeld waren bij mensen die samen met een partner een woning kopen en daarvoor zelf ook al een koopwoning hadden. Of bij mensen die een koopwoning hebben met een partner die komt te overlijden. Sinds 1 januari 2021 betalen kopers onder de 35 jaar geen overdrachtsbelasting (ovb) bij aankoop van hun eerste woning. Kopers vanaf 35 jaar die de woning zelf gaan bewonen betalen 2%, kopers die er niet zelf gaan wonen betalen 8%. Het kabinet regelt dat kopers die door onvoorziene omstandigheden moeten afzien van de koop, na het tekenen van het koopcontract maar vóór de overdracht niet automatisch het 8%-tarief betalen. Woningcorporaties of projectontwikkelaars die zogenaamde ‘verkoop onder voorwaarden (VoV)’-woningen terugkopen van particulieren, betalen vanaf 1 januari 2022 geen overdrachtsbelasting meer (dit was dit jaar 8%). VoV-woningen worden door woningcorporaties en projectontwikkelaars onder voorwaarden met een flinke korting verkocht aan starters en mensen met een lager middeninkomen. Met de maatregel blijven deze woningen ook voor een volgende particuliere koper betaalbaar. Koopkracht Het kabinet zorgt er met een paar maatregelen voor dat de koopkrachtontwikkeling gelijkmatiger wordt verdeeld, met name met maatregelen buiten de belastingen. Wel wordt de arbeidskorting nog iets langzamer afgebouwd. Per 2 augustus 2022 krijgen ouders 9 weken van het ouderschapsverlof doorbetaald. Om de kosten hiervan deels te compenseren, wordt het maximumbedrag van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) vanaf 2022 met € 318 per jaar verlaagd. Maatregelen voor het klimaat De verkoop van emissievrije auto’s (zoals elektrische auto’s en waterstofauto’s) wordt volgend jaar blijvend gestimuleerd. De verkoop van deze auto’s gaat beter dan verwacht en dat is goed voor het klimaat. Tegelijkertijd kost dit de overheid meer geld dan bij het Klimaatakkoord was afgesproken. Volgens deze afspraken zou het stimuleringsbeleid hierdoor eigenlijk vanaf 2022 worden versoberd. De klimaatopgave is nog groot. Daarom blijft het kabinet ook in 2022 de verkoop stimuleren. Dit betekent dat de korting op de bijtelling tot en met 2025 behouden blijft. Wel wordt de zogenoemde ‘cap’ in de bijtelling – de maximumwaarde van de auto waarvoor de bijtellingskorting geldt – eerder verlaagd dan in het Klimaatakkoord is afgesproken. Dit betekent dat de vanaf 1 januari 2022 geldende korting van 6% op de bijtelling wordt toegepast op een cap van € 35.000 en vanaf 2023 op een cap van € 30.000. Voor het resterende bedrag boven de cap geldt het normale bijtellingspercentage van 22%. Zo worden goedkopere emissievrije auto’s aantrekkelijk voor de zakelijke markt. Ook zijn deze auto’s na de leaseperiode interessant voor particulieren op de tweedehandsmarkt. Bedrijven worden extra gestimuleerd om te investeren in innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen door de steunpercentages van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) te verhogen. Bedrijven kunnen hierdoor meer kosten van hun fiscale winst aftrekken. De percentages worden vanaf 1 januari 2022 verhoogd van 13,5%, 27% en 36% naar respectievelijk 27%, 36% en 45%. Maatregelen voor startende bedrijven Werkgevers bieden medewerkers soms aandelenopties als loon aan in plaats van een regulier salaris. Bij start-ups worden aandelenopties bijvoorbeeld ingezet als deze jonge ondernemingen nog niet genoeg geld hebben om een passend salaris te betalen en om zo toch talentvolle medewerkers aan te trekken. Over de aandelenopties moet belasting worden betaald; het is namelijk een vorm van loon. Er wordt nu belasting geheven als de werknemer de opties omzet in aandelen. Hierdoor moeten werknemers (en de werkgever) direct belasting betalen terwijl ze daar nog niet altijd voldoende geld voor hebben en de aandelen nog niet altijd mogen verkopen. Daarom wordt de belasting vanaf 1 januari 2022 standaard pas geheven wanneer de aandelen verhandelbaar zijn en er wel geld beschikbaar komt. Werknemers kunnen er ook voor kiezen het te laten zoals het was. Belastingontwijking De aanpak van belastingontwijking is een van de prioriteiten van dit kabinet. In het pakket Belastingplan staat een maatregel waarmee de oorzaak van zogenoemde hybride mismatches wordt aangepakt. Bedrijven konden door deze hybride mismatches een betaling (bijvoorbeeld rente) in het ene land aftrekken van hun belastingen zonder dat deze in het andere land werd belast, of 1 betaling in meerdere landen aftrekken. Dit beleid was al ingevoerd, maar wordt nu aangepast zodat het beter aansluit op de vennootschapsbelasting, de dividendbelasting en de bronbelasting. De ingangsdatum blijft 1 januari 2022. Daarnaast is los van het Belastingplan nog een wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd waarmee mismatches worden aangepakt. Binnen een concern moet net zo zakelijk met elkaar worden gehandeld als onafhankelijke partijen dat onder vergelijkbare omstandigheden met elkaar zouden doen. Dat moet op grond van het zakelijkheidsbeginsel. Maar doordat landen dat beginsel verschillend of niet toepassen, kunnen in internationale situaties verschillen (‘mismatches’) ontstaan die tot gevolg hebben dat een deel van de winst van een concern nergens wordt belast en een situatie van dubbele niet-heffing ontstaat. Verandering verrekening vpb Ongeveer 20.000 Nederlandse bedrijven kunnen vanaf 1 januari 2022 vooraf betaalde dividendbelasting en kansspelbelasting (voorheffingen) alleen nog verrekenen met te betalen vennootschapsbelasting (vpb). Is er in een jaar geen vpb verschuldigd, dan vindt er in dat jaar geen teruggaaf door de Belastingdienst meer plaats. Het bedrijf kan de voorheffingen in een later jaar verrekenen met te betalen vpb. Dit hoeft niet meteen in het eerstvolgende jaar, de niet verrekende voorheffingen kunnen onbeperkt worden doorgeschoven naar latere jaren. Dit wordt voorgesteld naar aanleiding van een uitspraak van het Hof van Justitie EU.

 • Het goede leven en de vrije markt – dilemma of paradox?
  on September 20, 2021 at 7:23 am

  Deze thema’s staan centraal in de SRA-Masterclass Strategie van filosoof, schrijver en universitair hoofddocent Ad Verbrugge (die tevens aan het hoofd staat van de Filosofische School Nederland die leergangen verzorgt voor het hogere management bij de overheid en in het bedrijfsleven). De vrije markt is een bekend begrip, maar wat verstaan we precies onder het goede leven? Heeft dit te maken met zo veel mogelijk geld vergaren, met genieten, gezondheid, de mensen om ons heen? In hun boek Het goede leven & de vrije markt grijpen Ad Verbrugge en zijn vakgenoten Govert Buijs en Jelle van Baardewijk terug op de zienswijzen van een aantal klassieke en moderne filosofen. “Volgens de Grieken draaide het goede leven om de mens als een gemeenschapswezen, en dus ook om hoe de mens zich verhoudt tot zijn medemensen”, aldus Verbrugge. “In de moderne tijd ligt de nadruk meer op individuele vrijheid. We willen zelf kunnen beslissen, zelfstandig en zelfredzaam zijn. Toch staat de kwaliteit van relaties wel degelijk op nummer één in de geluksmeter. Dit ligt weer meer in lijn met het klassieke Griekse denken.” Gewetensvrijheid is voor Nederlanders van oudsher erg belangrijk voor het goede leven. Al in 1579 is hier in de Unie van Utrecht een vorm van vastgelegd. In de Verlichting is dit niet alleen een belangrijk religieus, maar ook een seculier principe geworden. In de afgelopen decennia lijkt het echter meer te gaan om het formele principe van autonoom kunnen kiezen dan om de inhoud van die keuze. “We hebben minder oog voor of onze keuze wel bijdraagt aan ons eigen geluk of dat van onze medemens. Ofwel, de vorm van de individuele vrijheid overschaduwt de inhoud daarvan of drukt die zelfs weg.” Lees verder in de SRAadviseur SRAadviseur augustus 2021 Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAadviseur? Lees hier de gehele SRAadviseur

 • Consultaties wettelijke controledomein
  on September 17, 2021 at 2:51 pm

  Het ministerie van Financiën stelt wetswijzigingen voor die nodig zijn om een aantal maatregelen van de Commissie toekomst accountancysector (Cta) te kunnen implementeren. Met deze maatregelen moet de kwaliteit van de wettelijke controle duurzaam verbeterd worden. De kwartiermakers wilden graag feedback op de 10 kwaliteitsindicatoren (AQI’s) die zij hebben vastgesteld. Verantwoordelijk Het SRA-bestuur heeft reacties op de beide consultaties geschreven vanuit de intrinsieke motivatie om bij te dragen aan het kwaliteitsdenken in de keten; en omdat we ons als vereniging verantwoordelijk voelen voor de toekomst van de partijen in het niet-oob-segment. Veranderingen voor SRA-kantoren, voor de sector, en voor het controleplichtige mkb, moeten wat SRA betreft onderbouwd zien op het optimaliseren en waarborgen van kwaliteit. Positief-kritisch Wordt de kwaliteit met deze maatregelen daadwerkelijk verbeterd en duurzaam verankerd in ons segment? Of zien we haken en ogen? Gebeurt dat op een doelmatige, proportionele wijze en tegen aanvaardbare kosten? Welke juridische implicaties zijn er? Houdt het maatregelenpakket dat er nu ligt, rekening met de wezenlijke verschillen in aard, rol & functie, en regime tussen oob en niet-oob? En wat heeft de opstapeling van de diverse maatregelen voor consequenties? Juiste perspectief Deze uitgangspunten verklaren onze uitgebreide, onderbouwde reacties op de consultaties, zodat SRA-kantoren hun goede werk in en voor de sector kunnen blijven doen. Besluiten voor de toekomst van het wettelijke controledomein in het niet-oob-segment moeten we vanuit de juiste perspectieven nemen. U leest er meer over in het dossier Toekomst wettelijke controledomein. Naar het dossier