RJJ Fennis RA RE

Weideweg 32
1276 AC. Huizen


T +31 (0)36 5300192
M +31 (0)6 53 13 49 85

contact
pyxis
Fennis-interim-en-advies

NIEUWS

NBA nieuws
 • PwC: Hogere productiviteit uitvoeringsorganisaties nodig
  on March 24, 2023 at 4:41 pm

  De gemiddelde arbeidsproductiviteit bij de overheid is tussen 2015 en 2021 met negen procent gedaald. Bij het bedrijfsleven bleef de productiviteit in die periode vrijwel gelijk.

 • NBA krijgt nieuwe telefoonnummers door aanstaande verhuizing
  on March 24, 2023 at 2:05 pm

  Vanaf 29 maart worden alle telefoonnummers van de NBA gewijzigd. Dat heeft te maken met de naderende verhuizing van de beroepsorganisatie van Amsterdam naar Hoofddorp.

 • Pheijffer kritisch over rol accountant Silicon Valley Bank
  on March 24, 2023 at 12:57 pm

  Dat accountants van KPMG bij het afgeven van hun controleverklaring bij Silicon Valley Bank alle toen bekende informatie in hun oordeel hebben meegenomen, kwalificeert hoogleraar Marcel Pheijffer als “onzin”.

 • Recordaantal fusies en overnames ondanks economische tegenslagen
  on March 24, 2023 at 12:50 pm

  De Europese fusie- en overnamemarkt hield in 2022 stand, ondanks economische tegenslagen. Hoewel het huidige politieke klimaat nog steeds onzeker is, is het aantal transacties in Europa gestegen.

 • Ook hoogste rechter noemt bezorgers Deliveroo werknemers
  on March 24, 2023 at 10:00 am

  Ook de hoogste rechter van Nederland vindt dat bezorgers van maaltijdbezorgingsbedrijf Deliveroo werknemers waren, en geen zelfstandige ondernemers. Lagere rechtbanken kwamen eerder al tot die conclusie maar het van oorsprong Britse bedrijf ging telkens in beroep. De Hoge Raad oordeelt nu ook in het nadeel van Deliveroo.

SRA nieuws
 • Box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement weer uitgesteld
  on March 23, 2023 at 9:13 am

  Behandeling nieuw wetsvoorstel duurt lang In mei van dit jaar wordt het nieuwe box-3 stelsel op basis van werkelijk rendement behandeld in de Tweede Kamer. Aansluitend wordt nog een internetconsultatie aangeboden over het wetsvoorstel. Als daarna nog ongeveer 1,5 jaar nodig is voor het wetgevingstraject, wordt het heel ingewikkeld om invoering per 1 januari 2026 te halen, aldus Van Rij. In september 2022 werd de invoering van het nieuwe box 3-stelsel al uitgesteld van 2025 naar 2026. Ook de in februari 2023 nog bekendgemaakte planning met daarin een gewenste inwerkingtreding per 1 januari 2026 wordt nu dus niet gehaald. Modernisering ict en draagvlak Het uitstel naar 1 januari 2027 wordt ook veroorzaakt door noodzakelijke modernisering van de nodige ict-systemen van de Belastingdienst. Daarnaast is voor het nieuwe box 3-stelsel een breed draagvlak nodig, en dat kost tijd. Werkelijk rendement Voorlopig staat ook nog niet vast wat onder werkelijk rendement moet worden volstaan. Daar wordt in mei over gesproken met de Tweede Kamer. Tijdens de formatie van het kabinet-Rutte is wel afgesproken om een box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement per 2025 in te voeren, maar is niet gesproken over wat onder werkelijk rendement moet worden verstaan, aldus van Rij. Vorig jaar presenteerde het kabinet wel al de contouren voor een box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement, later dat jaar aangevuld met een schets van twee mogelijke stelsels: vermogenswinst- of vermogensaanwasbelasting. Ook een combinatie van deze twee stelsels lijkt nog mogelijk. Box 3-stelsel 2023-2026 In de jaren 2023 tot en met 2025 wordt box 3 geheven op basis van de Overbruggingswet box 3. Deze heffing is grotendeels gelijk aan de wijze waarop het rechtsherstel voor de jaren tot en met 2022 berekend wordt. Waarschijnlijk blijft de Overbruggingswet box 3 nu dus ook in 2026 van kracht. Dit betekent dat in de jaren 2023 tot en met 2025 (en waarschijnlijk ook 2026) de heffing berekend wordt op basis van de forfaitaire spaarvariant. Hierbij wordt uitgegaan van de werkelijke verdeling van spaargeld en beleggingen en schulden, maar er geldt voor elk van deze drie groepen een eigen forfaitair rendement. Let op! De verwachting is dat de Overbruggingswet box 3 nog wordt aangepast op een aantal punten. De Kamer heeft het kabinet al meerdere malen hiertoe opgeroepen, bijvoorbeeld om te onderzoeken of een fijnmaziger rendement op overige beleggingen mogelijk is (in plaats van één rendement voor deze grote diverse groep dat voor 2023 is vastgesteld op 6,17%). Dit artikel is afkomstig uit de SRA-Nieuwsbank, dé actuele informatiebron voor de klant van het SRA-accountantskantoor. Bent u lid van SRA en heeft u nog geen abonnement op de Nieuwsbank? Kijk dan hier voor meer informatie.

 • Nieuw: praktijkhandreiking ESG Transparantie
  on March 22, 2023 at 8:00 am

  SRA ziet de ontwikkeling van een groeiende vraag naar ESG-transparantie. Afhankelijk van de omvang en de impact die mkb-ondernemingen hebben op de ESG-thema’s, krijgen zij in meer of mindere mate te maken met deze ontwikkeling en de regels die voortvloeien uit de CSRD. Naar de Praktijkhandreiking ESG Transparantie

 • TEK-regeling start 21 maart: voorschot verlaagd naar 35%!
  on March 20, 2023 at 3:51 pm

  Let op! Nu de energieprijs lager ligt, lopen mkb-ondernemers het risico om achteraf het voorschot terug te moeten betalen. Dat is ongewenst. Om dat risico voor ondernemers te verkleinen wordt het voorschotpercentage nu aangepast van 50% naar 35%. De TEK kan, met terugwerkende kracht voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023, worden aangevraagd via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voorschot naar 35% vanwege dalende energieprijzen De hoogte van de tegemoetkoming die energie-intensieve mkb-ondernemers ontvangen is afhankelijk van de gemiddelde prijzen van elektriciteit en gas over 2023. De berekening van het voorschot is gebaseerd op de al vastgestelde maximumprijzen voor gas en elektriciteit. Recente schattingen van het Centraal Planbureau (CPB) van de energieprijzen laten een aanzienlijke daling van de energieprijzen voor 2023 zien, veel meer dan in november 2022 werd verwacht. Dat betekent dat de gemiddelde energieprijzen voor dit jaar aanzienlijk onder de maximumprijzen liggen die voor de TEK-regeling worden gebruikt. Ondernemers die in aanmerking komen voor de TEK krijgen een percentage van het verschil tussen drempelprijs (het minimale deel dat bedrijven zelf betalen) en de maximumprijs. De definitieve goedkeuring van de Europese Commissie wordt binnenkort verwacht. Nadat deze is ontvangen en er een positief besluit is genomen over de aanvraag van ondernemers, krijgen zij binnen twee weken een voorschot. Nu de energieprijs lager ligt, lopen mkb-ondernemers het risico om achteraf het voorschot terug te moeten betalen. Dat is ongewenst. Om het risico voor ondernemers te verkleinen wordt het voorschotpercentage nu aangepast van 50% naar 35%. Met dit percentage worden ondernemers op korte termijn voldoende gecompenseerd, waarbij het risico wordt beperkt dat mkb-ondernemers te weinig compensatie hebben ontvangen als blijkt dat de energieprijzen in de loop van het jaar stijgen. Informatie voor ondernemers De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de TEK-regeling uit in opdracht van het ministerie van EZK. Op de website rvo.nl kunnen aanvragen worden gedaan en is meer informatie te vinden over de regeling. Op 14 maart hielden de RVO en het ministerie van EZK een webinar over de TEK. Daarbij kwamen onder meer de belangrijkste voorwaarden en het aanvraagproces langs. Terugkijken van het webinar kan op elk moment. Voor informatie en persoonlijk advies kunnen ondernemers ook terecht bij het Energieloket van de Kamer van Koophandel op kvk.nl/energieloket. Op de genoemde websites is ook meer informatie te vinden over de subsidies en regelingen waarmee ondernemingen kunnen verduurzamen en energie kunnen besparen. Aanvragen van TEK is mogelijk van 21 maart 2023 (09.00 uur) tot maandag 2 oktober 2023 (17.00 uur). Op onze Overzichtspagina TEK vindt u de belangrijkste informatie over de TEK overzichtelijk op een rij. Ook in de Nieuwsbank Heeft u een abonnement op de Nieuwsbank? Daar staat ook een artikel over dit onderwerp klaar dat u naar uw klanten kunt sturen. Heeft u nog geen abonnement op de Nieuwsbank? Kijk dan hier voor meer informatie. Bekijk ook de nieuwe abonnementsvorm met jaarlijks de Special Lonen, Miljoenennota en Eindejaarstips.

 • Nieuw! Overzichtspagina TEK
  on March 15, 2023 at 9:07 am

  Loket gaat open op 21 maart De TEK is aan te vragen van 21 maart 2023 09:00 uur tot en met 2 oktober 2023 17:00 uur bij de RVO. De TEK-regeling geldt met terugwerkende kracht voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Op onze overzichtspagina vindt u de belangrijkste informatie over de TEK overzichtelijk op een rij. Naar de overzichtspagina TEK

 • Coronabelastingschulden: wat zijn uw mogelijkheden?
  on March 13, 2023 at 8:20 am

  Als u moeite heeft om aan de aflossingsverplichting te voldoen, zijn er misschien mogelijkheden. Zit u wat ruimer in uw jas, dan kan het daarentegen financieel aantrekkelijk zijn om eerder af te lossen. Betalingsregeling coronabelastingschuld De opgebouwde coronabelastingschulden moeten sinds oktober 2022 worden afgelost. In beginsel moet dit maandelijks in gelijke termijnen. U heeft hiervoor vijf jaar de tijd. Voorwaarde voor deze betalingsregeling is dat u zich ook aan de maandelijkse aflossing houdt. Een andere voorwaarde is dat u tijdig juiste belastingaangiften (onder meer btw en loonheffing) moet indienen voor belastingen vanaf 1 oktober 2022 en tijdig en volledig de betalingen moet doen die daaruit voortvloeien. Brief Belastingdienst De Belastingdienst stuurt momenteel brieven aan ondernemers die volgens de Belastingdienst niet aan de voorwaarden van de betalingsregeling voldoen. De Belastingdienst vraagt zo snel mogelijk eventuele betalingsachterstanden in te lopen. Let op! Als u niet aan de voorwaarden van de betalingsregeling voldoet, heeft de Belastingdienst de mogelijkheid om de betalingsregeling in te trekken. Dat doet de Belastingdienst niet nu meteen al. Als u uw betalingsachterstand in april nog niet heeft ingelopen, ontvangt u half april nogmaals een brief. Als u daarna niet binnen 14 dagen uw betalingsachterstand inloopt, ontvangt u vanaf half mei een beschikking van de Belastingdienst waarin de betalingsregeling wordt ingetrokken. Vanaf half juni 2023 start de Belastingdienst de invordering dan op. De Belastingdienst zal nog niet de betalingsregeling intrekken als u maar één aflossingstermijn achterloopt, mits u wel aan de overige voorwaarden van de regeling voldoet. Voorlopig stelt de Belastingdienst zich in dit soort gevallen nog coulant op. Mogelijkheden coronabelastingschulden Lukt het niet om aan de voorwaarden van de betalingsregeling te voldoen, dan zijn er nog mogelijkheden. Hiermee kunt u misschien voorkomen dat de Belastingdienst de betalingsregeling uiteindelijk intrekt. Zo kunt u verzoeken de schuld in zeven in plaats van vijf jaar af te lossen. Ook kunt u verzoeken niet maandelijks, maar per kwartaal af te mogen lossen. Tot slot kunt u ook eenmalig verzoeken om een betaalpauze van maximaal zes maanden. Het gevolg van zo’n verzoek is wel dat uw af te lossen maandbedragen die daarna nog volgen, hoger worden. Let op! Voor deze mogelijkheden gelden ook voorwaarden. Onze adviseurs kunnen u hierover adviseren. Mogelijkheden lopende betalingsverplichtingen De Belastingdienst heeft de mogelijkheid om uw betalingsregeling voor uw coronabelastingschulden in te trekken als u uw nieuw opkomende betalingsverplichtingen die na 1 oktober 2022 zijn ontstaan niet voldoet. U kunt voor deze belastingschulden geen aanvullend uitstel krijgen of een betalingsregeling treffen. Tip! Voor belastingschulden die u vóór 1 oktober 2022 opbouwde is, onder voorwaarden, wel aanvullend uitstel van betaling mogelijk. Invorderingsrente loopt op U betaalt over uw opgebouwde coronabelastingschuld invorderingsrente. Die was een tijdje 0,01%, maar bedraagt op dit moment alweer 2%. Per 1 juli stijgt deze rente naar 3% en per 1 januari 2024 naar 4%. Is het voor u mogelijk uw coronabelastingschuld sneller af te lossen, dan scheelt u dat dus flink aan te betalen rente. Bijna 22.000 ondernemers kozen al voor deze oplossing en losten hun coronabelastingschuld volledig af. Uiteraard hoeft u niet volledig af te lossen om rente te besparen, ook als u een gedeelte eerder aflost, scheelt dat u rente. Dit artikel is afkomstig uit de SRA-Nieuwsbank, dé actuele informatiebron voor de klant van het SRA-accountantskantoor. Bent u lid van SRA en heeft u nog geen abonnement op de Nieuwsbank? Kijk dan hier voor meer informatie.