PYXIS AUDIT

Pyxis Audit is een gespecialiseerd en vakkkundig registeraccountskantoor in Almere, met meer dan 40 jaar ervaring in verschillende sectoren. Er wordt gestreefd naar hoge nauwkeurigheid bij een onhafhankelijk oordeel en passend advies.

visite Kaartje Pyxis

DIENSTEN

De kernactiviteit van Pyxis Audit is de controle van de jaarrekening en subsidieverantwoordingen. Tevens wordt ondersteuning verleend bij het afronden van de boekhouding, wordt de jaarrekening samen gesteld en worden de aangiftes vennootschapsbelasting en/of inkomstenbelasting voor u opgesteld.

 

LIDMAATSCHAPPEN

Als accountant is Pyxis Audit lid van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de Samenwerkende Register Accountants en Accountants Administratieconsulenten (SRA).

Pyxis

CONTACT

Weideweg 32
1276 AC HuizenE rjjfennis@pyxisaudit.nl
T +31 (0)36 5300192
M +31 (0)6 53 13 49 85

Rietveld